Aanmelden leerling

Voor het eerst naar de basisschool. Voor ieder kind is dit een hele stap. Maar ook voor de ouder(s)/verzorger(s) is het een hele gebeurtenis. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school. Het is daarom belangrijk om met veel zorg een school voor uw kind te kiezen. Wanneer u belangstelling heeft voor onze school bent u van harte welkom voor een rondleiding door onze school en een gesprek met de directeur. We vertellen hoe wij werken en waar wij als school voor staan. Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u op deze pagina het vooraanmeldformulier vinden.
 

Wanneer uw kind is aangemeld, zullen wij uiterlijk 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opnemen. In het kader van passend onderwijs zal er dan volgens een vaststaande procedure wordt gehandeld.